Vereniging

Het Overflow Bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf leden in verschillende functies.
Samen geven zij richting aan het beleid van de vereniging en leiding aan de commissies binnen de vereniging.

Het bestuur van 2016 bestaat uit:
Eric van Aert – Voorzitter
4e jaars student ICT&Software

Luuk Lenaers – Penningmeester
2e jaars student ICT&Business

Youri van der Ceelen – Algemeen Bestuurslid
2e jaars student ICT&Software

Amanda van der Vleuten – Algemeen Bestuurslid
2e jaars student ICT&Media Design

Contact: bestuur@overflow.nl

 
Naast het bestuur heeft de vereniging diverse commissies die zich bezig houden met verschillende aspecten binnen onze vereniging.

Activiteitencommissie (akcie)

De activiteitencommissie houdt zich bezig met het organiseren van diverse activiteiten en workshops namens de vereniging.

Frank van Hoof (voorzitter commissie)
Ramon van Laar
Meriel Jacobusse
Justus van Dijk

Contact: akcie@overflow.nl
 

Advies- en toezichtcommissie

De advies- en toezichtcommissie bestaat uit oud-bestuursleden die als adviescommissie kunnen optreden voor het huidige bestuur.

Jeroen Hendriks
Lars Jaeqx
Tijn Renders

Contact met deze commissie geschiedt via het bestuur.
 

Naast de commissies wordt het bestuur op incidenteel ondersteund door externen.
Eveline Druncks – Community

De Overflow Statuten

De statuten van Studievereniging Overflow zijn via de volgende link te downloaden:
Statuten SV Overflow